شهرداری اراک


22

دکتر جابری انصاری، مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور گفت: شهرداری اراک، از شهرداری های پیشرو و برتر کشور، در حوزه شفاف سازی اطلاعات می باشد

دکتر جابری انصاری، مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور گفت:   شهرداری اراک، از شهرداری های پیشرو و برتر کشور، در حوزه شفاف سازی اطلاعات می باشد

گزارش_آنلاین
دکتر جابری انصاری، مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور گفت:


شهرداری اراک، از شهرداری های پیشرو و برتر کشور، در حوزه شفاف سازی اطلاعات می باشد


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، در جلسه ای که هم اکنون در وزارت کشور و به ریاست دکتر جابری انصاری، مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، به صورت آنلاین با استانداری های سراسر کشور و با موضوع بررسی روند اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال برگزاری می باشد، از شهرداری اراک به عنوان یکی از شهرداری های پیشرو و برتر کشور در حوزه شفاف سازی اطلاعات با راه اندازی سامانه جامع و کامل عیان، یاد شد.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (122)
گروه خبر: حوزه شهردار
کد خبر: 15919