شهرداری اراک


23

عضویت نمایندگان شورای کارگری شهرداری، در هیئت های بدوی تشخیص و تجدید نظر حل اختلاف دعاوی کارگران و کارفرمایان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اراک

عضویت نمایندگان شورای کارگری شهرداری، در هیئت های بدوی تشخیص و تجدید نظر حل اختلاف دعاوی کارگران و کارفرمایان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اراک
عضویت نمایندگان شورای کارگری شهرداری، در هیئت های بدوی تشخیص و تجدید نظر حل اختلاف دعاوی کارگران و کارفرمایان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اراک


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، اعضای شورای کارگری شهرداری اراک(ابو الفضل جلالوندی، علیرضا زینلی، احسان صالحی، فخرالدین مظاهری) با خدمت وتلاش صادقانه در حوزه کارگری، به عنوان نماینده کارگران شهرستان اراک، در هیئت های بدوی تشخیص و تجدید نظر حل اختلاف دعاوی کارگران و کارفرمایان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اراک، انتخاب شدند.


بی شک عضویت در این هیئت ها برگ زرینی در تاریخ افتخارات شورای کارگری شهرداری اراک می باشد.امید است باحضور نمایندگان کارگری شهرداری در تشکیلات کارگری شهرستان اراک، گام های مهمی در راستای احقاق حق کارگران این شهرستان برداشته شود.
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (109)
گروه خبر: خبرهای شهر
کد خبر: 15925