شهرداری اراک


25

صالحی مدیر ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبرداد: لكه گيری و ترميم آسفالت معابر محله شهيد رسولی ناحیه كرهرود

صالحی مدیر ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبرداد:  لكه گيری و ترميم آسفالت معابر محله شهيد رسولی ناحیه كرهرود
صالحی مدیر ناحيه كرهرود شهرداری منطقه سه اراک خبرداد:
 لكه گيری و ترميم آسفالت معابر محله شهيد رسولی ناحیه كرهرود


 به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، به منظور مناسب سازی معابر، بهبود و ارتقای خدمات شهری، طبق برنامه ريزی های به عمل آمده، عمليات آسفالت معابر ناحیه کرهرود با نظارت و تلاش نيروهای سازمان عمران و همچنین نيروهای اجرايی شهرداری منطقه سه، در دستور کار قرار دارد.


 🔵صالحی مدیر ناحیه کرهرود در اين خصوص گفت:بيشترين در خواست های مردمی اين ناحيه نبود آسفالت مناسب در برخی معابر است، كه باهمكاری شهرداری منطقه سه و ديگر مسئولين شهرداری اراک، در صدد رسيدگی هرچه بيشتر به در خواست های ساكنين این ناحیه هستيم.
عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (106)
گروه خبر: منطقه3
کد خبر: 15936