شهرداری اراک


30

ادامه عملیات پروژه دیوار ساحلی مسیل های کرهرود

ادامه عملیات پروژه دیوار ساحلی مسیل های کرهرود

ادامه عملیات پروژه دیوار ساحلی مسیل های کرهرود

حسین منصوری زاده، مدیر کرهرود با بیان این مطلب گفت: مدیریت کرهرود به منظور رفاه حال شهروندان و ساماندهی مسیل های منطقه کرهرود در چند سال اخیر اقدام به مرمت و ساخت بخش قابل توجهی از دیوار ساحلی نموده است.

وی تأکید کرد: تغییر مدیریت هیچ گونه وقفه ای در انجام این پروژه ایجاد نخواهد کرد و در اسرع وقت با مساعد شدن هوا، تکمیل این پروژه ادامه می یابد. بنابراین در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1535)
کد خبر: 2258