شهرداری اراک


18

ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات در سازمان مدیریت پسماند

ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات در سازمان مدیریت پسماند
ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات در سازمان مدیریت پسماند
محمدحسین ساده وند مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک، ضمن اشاره به تشکیل جلسه در خصوص هماهنگی واحدهای اجرایی و ستادی سازمان در امر ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات، عنوان کرد: در نظر است که با کارشناسی های صورت گرفته و تقسیم بندی نواحی شهری براساس تراکم جمعیتی و مخازن مستقر در آن منطقه و تعیین افراد تحت صلاحیت نسبت به ساماندهی زباله گردها اقدام شود.
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر گردید که در مرحله دوم اجرایی نمودن این هدف منطقه کوی صنعتی به عنوان منطقه پایلوت انتخاب و از روز یکشنبه مورخ 19 مرداد ماه مراحل اجرایی نمودن ساماندهی زباله گردها در این منطقه اجرایی شود.
شایان ذکر است در پایان جلسه ضمن بررسی میزان مشارکت های مردمی در جمع آوری پسماندهای خشک ،به نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسان سازمان به منظور ارائه راهکارهای صحیح تر بحث و تبادل نظر شد. عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1111)
کد خبر: 3343