شهرداری اراک


01

استقرار یک عدد ایستگاه پسماند خشک در میدان ولی عصر (عج)

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک گفت: دریوم الله 22 بهمن یک ایستگاه ثابت بازیافت از طرف پیمانکار طرح در سطح شهر اراک راه اندازی شد. وی به اهمیت افزایش تعداد ایستگاه های بازیافت موجود در سطح شهر اشاره کرد و افزود:در نظر است در سطح شهر ااراک حداقل ده ایستگاه ثابت بازیافت به صورت سیار در راستای جمع آوری و پسماندهای خشک فعالیت نمایند.

عنوان خبر
امتیازات:: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2664)
کد خبر: 71