شهرداری اراک


01

پروژه های تقاطع غیرهمسطح قدس وکمربندی

پروژه های تقاطع غیرهمسطح قدس وکمربندی
معاون فنی و عمران شهرداری اراک از وضعیت و پیشرفت پروژه های تقاطع غیرهمسطح قدس و مهارت خبرداد و گفت: در ادامه کار پنج تقاطع غیرهمسطح شهر اراک کارگاه های عمرانی شماره 1و3 پیشرفت چشمگیری  را داشته اند.
قاسم خراجی افزود: در کارگاه عمرانی قدس و مهارت تخریب آسفالت معادل 200 مترمربع، عملیات پی‌کنی و خاکبرداری نزدیک به 5000 مترمکعب در دستور کار قرار گرفته است.
خراجی اقدامات در دست انجام دیگر را 29000 کیلوگرم سبدبافی و حجم بتن‌ریزی در این بخش را مقدار 1500 مترمکعب  عنوان نمود که در دستور کار قرار گرفته است.
معاون عمرانی شهرداری اراک از دیگر فعالیت های همراه در پروژه های تقاطع غیر همسطح قدس و کمربندی شمالی را  حفاری به متراژ 20 متر طول برشمرد و افزود: مقدار کل حفاری در دست انجام 1100 متر می باشد که با توجه به شرایط کنونی و در نظر گرفتن سردی هوا سعی بر این داشته تا هر چه سریعتر فعالیت های در دستور کار را به مرحله اجرا در آوریم. وی در نهایت تعداد شمع‌های بتن‌ریزی شده در کارگاه شماره1 و3 را در مجموع 6 عدد برشمرد و گفت تا کنون تعدادی نزدیک به 11 شمع در این پرژه ها حفاری شده است. عنوان خبر
امتیازات:: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3434)
کد خبر: 994