ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. ماموریت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه ::..
  جستجو
ماموریت معاونت برنامه‌ریزی

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه

- طراحی و تهیه برنامه‌های کلی شهرداری اعم از اداری، اجرایی، خدماتی، عمرانی، اقتصادی و غیره در قالب برنامه‌هی کوتاهمدت، میان مدت و بلند مدت

- نظارت بر تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مده با مشارکت واحدهای ذیربط

- اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری  و واحدهای تابعه

- اقدامات لازم جهت پویایی شهرداری و سازمانهای وابسته و اصلاح فرایندهای موجود در آن

- تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه‌های مصوب و سیاست‌های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب‌کننده

- پیگیری امور مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی، نرم‌افزاری و فناوری‌های جدید و تمرکز و به روز نگه‌داشتن اطلاعات مربوطه و ارایه خدمات لازم در این خصوص به کلیه حوزه‌های شهرداری

- بررسی و شناسایی دوره‌های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه‌های آموزشی

- انجام برنامه‌های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه‌ریزی‌های شهری و شهرداری

- تهیه دستورالعملهای آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنائی بیشتر با وظایف، قوانین و ضوابط مورد عمل

- انجام طرح‌های میدانی و پژوهشی در مسائل شهری

- برنامه‌ریزی به منظور تعیین نحوه برقراری ارتباط و تعامل بین شهرداری با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج کشور

- تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعملهای لازم جهت بهبود روشها و گردش کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی و وحدت عمل

- نظارت و بررسی نحوه گردش کار هر یک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری ار دوباره کاری و تجدیدنظر در سیستم و روشهای انجام کار در جهت بهبود و بالندگی سازمان

- تهیه و تنظیم نظام اداری مبنی بر تکریم ارباب رجوع براساس سیستم اطلاع‌رسانی منسجم و پویا

- بررسی، مطالعه و پیشنهاد تغییر و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری

- انجام بررسی‌های مربوط به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیت‌های مختلف

- اقدام در بررسی و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزینه‌های سازمانهای تابعه شهرداری

- اقدام و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و ارائه آن به مراجع ذیربط

- نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا

- انجام مطالعات و بررسی اثرات اقتصادی طرحها و پروژه‌های عمرانی در شهر

- نظارت بر جذب بهینه اعتبارات در طرحهای مصوب

- اقدام در جهت اجرای مدل‌های مصوب جهت تخصیص بهینه اعتبارات بین طرحها، برنامه‌ها و اهداف کلی برنامه‌های چشم‌اندز توسعه

- نظارت بر حسن اجرای صحیح دستوالعملها و بخشنامه‌های مربوط به بودجه در کلیه واحدهای مربوطه

- برنامه‌ریزی، هدایت، سیاستگذاری و تعیین محوزرهای مطالعاتی و اقتصادی در مجموعه شهرداری اراک

- نظارت و کنترل بر پروژه‌های شهرداری و مناطق و سازمانهای تابعه

- انجام بررسی‌ها و نظارت مربوط به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحه تخصیص آنها به فعالیت‌های مختلف

- طراحی و ترسیم برنامه‌های کلی شهرداری اعم از عمرانی، شهرسازی، اداری و مالی و ...

- برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین طرح چشم‌انداز توسعه شهر براساس محورهای استراتژیک

- برنامه‌ریزی، مطالعه و پیشنهاد برنامه‌های عمرانی و اجرائی شهرداری

- برنامه‌ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته

- طراحی و ایجاد ساختار بانک اطلاعاتی براساس استاندارهای مربوط و همچنین ایجاد و پیاده‌سازی بانکهای اطلاعاتی

- ایجاد نظام طبقه‌بندی، تحلیل و کنترل اطلاعات و بررسی تطبیقی با برنامه‌های شهرداری

- پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه‌های مختلف شهرداری از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی از عملکرد حوزه‌های مختلف

- تعیین نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، پشتیبانی و نگهداری سیستم‌های رایانه‌ای شهرداری و سازمان‌های وابسته

- صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به نگهداری سیستم‌ها

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری اراک است    شرایط استفاده    قوانین