Login |   Monday 17 January 2022
::.. صفحه اصلی > اداره ستاد مدیریت بحران ::..
  جستجو
اداره ستاد مدیریت بحران

اداره (دبیرخانه) ستاد مدیریت بحران شهرداری


1- بررسی، تهیه، تدوین، نظارت و ارائه برنامه‌ها، طرح‌ها و سامانه‌های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران (شامل پیش‌بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی)

2- برگزاری جلسات ستاد و اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجرای برنامه‌ها و تصمیمات و مصوبات ستاد

3- نظارت بر اجرای دقیق قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مصوب

4- تعامل، ایجاد هماهنگی و تقسیم وظایف بین اعضای ستاد در راستای وظایف و ماموریت‌های پیش‌بینی شده طبق دستورالعمل ابلاغی از وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران و سازمان شهرداریها و دهیاریها

5- تهیه خط‌مشی و سیاستگذاری در حوزه برنامه اجرایی و نظارت بر فعالیت مجموعه شهرداری (معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری) در انجام وظایف مرتبط با چهار مرحله مدیریت بحران

6- تقویت زمینه‌های همکاری درون‌بخشی، بین بخشی و برون‌بخشی و ایجاد ارتباط و همکاری همه جانبه با ارگان‌ها و نهادهای ذیصلاح در سطح شهری، منطقه‌ای و ملی در خصوص امور پیشگیری و مدیریت بحران

7- برنامه‌ریزی برای نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی در حوزه وظایف شهرداری

8- انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی مورد نیاز برای ارتقای کیفیت عملکرد شهرداری در مدیریت بحران

9- تجزیه و تحلیل حوادث مربوط به حوزه فعالیت شهرداری به منظور شناسایی مسائل و مشکلات و ارائه برنامه‌های پیشگیری

10- برنامه‌ریزی لازم در زمینه ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه فرهنگ ایمنی و همکاری در مدیریت بحران

11- برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح آموزشی و دانش مدیران، کارشناسان و نیروهای عملیاتی مرتبط با مدیریت بحران و انجام تحقیقات در زمینه مدیریت بحران در حوزه وظایف شهرداری از طریق برقراری ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی ذیصلاح

12- نظارت عالیه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری اراکCopyright (c) 2022 حوزه معاونت خدمات شهری    Terms Of Use    Privacy Statement