ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. صفحه اصلی > ماموریت معاونت خدمات شهری ::..
  جستجو
ماموریت معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

- برنامه‌ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز

- شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قانونی شهرداری‌ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری

- نظارت بر حسن انتظام وگردش امور سازمانهای وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش‌بینی شده در اساسنامه آنها

- نظارت برحسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداریها (مرتبط با خدمات شهری) و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه‌های مذکور

- نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20 ماده 55، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهری

- نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت آماده‌سازی و استفاده بهینه از آنها

- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع‌آوری و حمل زباله، دفن و تبدیل آن به کود

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی وحقوقی در زمینه امور خدمات شهری

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 حوزه معاونت خدمات شهری می باشد    شرایط استفاده    قوانین