ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری ::..
  جستجو
ماموریت مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

- برنامه‌ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سازمانها و واحدهای تابعه امکان‌پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرایی یکسان و همزمان به صورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر است.

- تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها

- نظارت بر گردش کار و تشکیل مرتب ستادهای رفع سدمعبر و برف‌روبی و پیشگیری از خطر سیل و امثالهم و پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات ستادهای مذکور از طرف واحدهای اجرایی شهر و مناطق شهرداری

- برنامه‌ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع‌آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد و برقراری سیستم خاص جمع‌آوری و امحاء زباله و نخاله‌های ساختمانی و سایر ضایعات شهری

- پیگیری امور مربوط به تعطیل نمودن و انتقال کسبه و اسکان مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش‌بینی خاص (موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)، هماهنگی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل مزاحم

- برنامه‌ریزی در جهت تهیه آئین‌نامه و تشکیل مدیریت بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 حوزه معاونت خدمات شهری می باشد    شرایط استفاده    قوانین