ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. ماموریت اداره اداری، مالی و درآمد منطقه ::..
  جستجو
ماموریت اداره اداری، مالی و درآمد منطقه

اداره اداری، مالی و درآمد

- نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و تدارکاتی منطقه با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویضی به منطقه

- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه منطقه و پیش‌بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز جهت طی مراحل تصویب توسط کارشناسان برنامه‌ریزی و توسعه مستقر در منطقه

- حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص

- تنظیم اسناد هزینه و انجام امور مربوط به حسابداری منطقه براساس دستورالعمل‌های صادره

- ممیزی املاک واقع در محدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی بخش درآمد

- انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط

- حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت‌های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری

- رسیدگی به تقاضای استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع و ارتقاءگروه و انتصاب کارکنان به واحد کارگزینی و صدور مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 منطقه یک می باشد    شرایط استفاده    قوانین