ورود |   پنجشنبه 30 دي 1400
::.. ماموریت مدیر منطقه ::..
  جستجو
ماموریت مدیر منطقه
مدیر منطقه

- انجام کلیه امور و نظارت بر تمامی فعالیتها که در چارچوب وظایف شهرداری در مناطق انجام می‌شود با هماهنگی با معاونتهای ذیربط

- انجام امور به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندیهای زیست محیطی اهالی و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری محلات نواحی تحت نظارت

- ایجاد و نگهداری فضاهای سبز و پارک‌های منطقه شامل کلیه پارکها اعم از پارکهای بزرگ (پارکهای منطقه‌ای، ناحیه‌ای، محله‌ای و فضاهای سبز خطی، محله‌ایها و امثالهم)

- جلوگیری از هرگونه فعالیتهایی که مغایر با مقررات شهرداری و مفاد بندهای مربوطه در ذیل ماده 55 قانون شهرداریها است.

- لکه‌گیری آسفالت معابر محدوده منطقه و تعمیر و مرمت پل‌ها، جداول، رفوژها، پیاده‌رو سازی و دیوارکشی زمینهای بایر و تعمیر و نگهداری ابنیه فنی و عمرانی وهمچنین تعمیر ساختمانها و اماکن عام‌المنفعه واقع در محدود منطقه

- اقدام به صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه‌وران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب

- نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه باتوجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونتهای مربوطه

- نظارت بر امور اداری و استخدامی و مالی منطقه براساس اختیارات تفویض شده

- انجام برنامه‌های اجرائی در ارتباط با زیباسازی سطح منطقه و طرحهای هندسی ترافیک تحت نظارت واحدهای مربوطه در حوزه ستادی شهرداری

- تنظیم بودجه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و برنامه اجرائی سالانه و اعلام احتیاجات منطقه به واحدهای مربوط و پیگیری در تامین آنها

- نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 شهرداری منطقه 3 اراک می باشد    شرایط استفاده    قوانین