ورود |   دوشنبه 27 دي 1400
::.. ماموریت اداره خدمات شهری منطقه ::..
  جستجو
ماموریت اداره خدمات شهری منطقه

اداره خدمات شهری منطقه

- رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع‌آوری لجن، زباله، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیل‌های واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه‌های زیباسازی در چارچوب طرح‌های مصوب

- اقدام در نگهداری، توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرح‌های تفصیلی

- اقدام لازم در امر برف‌روبی و مراقبت در پاک بودن مسیل‌ها و پیشگیری لازم در جلوگیری از جریان سیلاب‌ها به معابر و محدوده تحت نظارت منطقه

- حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی و اشجار با معابر با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز در حد اختیارات مصوب تفویض شده

- پیگیری برای انجام لکه‌گیری آسفالت معابر و محوطه اماکنی که نگهداری آنها به عهده منطقه سپرده شده است با هماهنگی اداره فنی و عمران منطقه

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2022 منطقه پنج می باشد    شرایط استفاده    قوانین