ورود |   شنبه 05 خرداد 1397
::.. اراضی شرق میدان امام خمینی ::..
  جستجو
اراضی شرق میدان امام خمینی

اراضی شرق میدان امام خمینی

معرفی محدوده مورد مطالعه 
محدودة مورد مطالعه در شرق ميدان امام خميني- ورودي شهر اراك واقع شده است و ارتباط آن با شبكه معابر شهر از طريق محور ورودي تهران- اراك و كنارگذر شرقي شهر است. به علت موقعيت ويژه‌اي كه به لحاظ همجواري با شهر و قطب صنعتي و جادة تهران- اراك دارد، به شدت مورد استقبال صاحبان حِرَف و فعاليت قرار گرفته است . چنانكه بعضاً بدون دريافت مجوز از مديريت شهري اقدام به احداث و استقرار فعاليت نموده‌اند.
سياست‌هاي پيشنهادي طرح جامع تخصيص اين اراضي به قطعات بزرگ با عملكرد فراشهري بوده است،به گونه‌اي كه مانع توسعه ساخت و سازهاي مرتبط شهر شود، كاربري پيشنهادي طرح جامع، در برِ محور تهران – اراك "عملكردهاي مجاور محورهاي منطقه شهري" و در عمق آن پارك منطقه‌اي بوده است.
محدوده موردنظر فاقد ساكن دائمي است. بنابراين تراكم جمعيتي آن صفر است. تراكم ساختماني در اراضي داراي بنا بسيار پائين است. به طور كلي تعداد طبقات ساختمان‌هاي محدوده از يك تا سه طبقه متغير است . اغلب بناها و كارگاه‌هاي توليدي به شكل سوله و يك طبقه مي‌باشند و ساختمان هاي 2 و 3 طبقه به دفاتر و فعاليت‌هاي اداري اختصاص يافته است. پيشنهادات طر ح‌هاي بالادست و ميل و رغبت صاحبان صنايع و صنوف براي استقرار در اين محدوده،لزوم ايجاد ورودي مناسب از تهران و جلوگيري از استقرار كاربري‌هاي ريزدانه در جوار اين محور كاربري‌هاي پيشنهادي مناسب درالگوهاي مختلف ارائه گرديد.
به طور كلي اهداف زير در برنامه‌ريزي محدوده موردتوجه بوده است.
• ساماندهي استقرار فعاليت‌هاي شهري.
• رعايت تناسبات عملكردي.
• توجه به راهبردهاي طرح‌هاي بالادست.
• حفظ و تقويت فعاليت‌هاي كشاورزي پيرامون شهر. 
نحوه مكانيابي صنوف:
در مكان‌يابي و پيش‌بيني مكان كاربري‌ها در شرق ميدان امام، ميزان سازگاري كاربري‌ها با يكديگر و
كابري‌هاي موجود و نيازمنديها در اولويت بوده است.
همانطور كه در كروكي زير مشهود است، پهنه كارگاهي در بلافصل شرقي پهنه اداري قرار دارد .
بنابراين مي‌بايست به ويژه در نقاط همجواري دو پهنه اداري و صنعتي، نوعي از كاربري انتخاب گردد كه با
كاربري‌هاي اداري داراي سازگاري بيشتري باشد. 
شرایط در نظر گرفته شده در پهنه‌بندی صنوف
• مكان‌يابي صنوف با حداقل آلودگي صوتي، بو و ريزذرات معلق در جوار پهنه اداري.
• استقرار گالري فروش صنايع چوبي در جوار پهنه اداري و توجه به عدم مزاحمت براي اين پهنه.
• پيشنهاد فضاي سبز بين گالري فروش و پهنه ديگر صنوف با پهنه اداري جهت جلوگيري از انواع آلودگي‌هاي محيطي.
• با پيشنهاد فضاي سبز جهت عابرپياده امكان بازديد فراهم شده و فضاي مفرح ايجاد گرديده است.
• توجه به جهت باد و استقرار صنوف فلزي با آلودگي‌هاي محيطي بيشتر در بخش شمال‌ غربي مجموعه باتوجه به خالي از سكنه بودن مجموعه.
• توجه به پهنه كشاورزي و جانمائي كاربري‌هاي با سر و صدا و آلودگي بيشتر در جوار اين پهنه.
• ضلع جنوب اين قسمت برجاده پرتردد تهران- اراك مماس است. بنابراين استقرار صنايع با آلودگي صوتي بيشتر در اين جبهه منطقي‌تر به نظر مي‌رسد.
• جانمائي كاربري‌هاي جاده‌اي در جوار معابر داخلي مانند صنوف تعميرگاهي.
• جانمائي كاربري‌هاي جاده‌اي در جوار مانند صنوف تعميرگاهي در جوار جاده داخلي اصلي.
• جانمائي نمايشگاه اتومبيل ويژه در ورودي منطقه.
• تثبيت كاربري‌هاي بزرگ مقياس مانند كارخانه حنيفارم در مجموعه.
بنابراين با توجه به همجواري پهنه كارگاهي با پهنه اداري و با جاده اراك- تهران، مكان‌يابي صنوف به صورت زير انجام شده است
• صنوف اتومبيل و نمايشگاهي.
• صنوف چوبي اعم از سبك و سنگين.
• صنوف فلزي.
• صنوف ساختماني.
• و مجموعه ويژه نمايشگاه اتومبيل با طراحي خاص.
• گالري فروش صنوف چوبي. 
تصاویر مرتبط
جستجو برچسب ها 
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به (c) 2018 حوزه معاونت شهرسازی می باشد    شرایط استفاده    قوانین